Bbz diensten voor gemeenten

Bbz adviezen voor gemeenten

Bedrijfsadviseurs van Martin Delta hebben 20-30 jaar advieservaring op het gebied van de Bbz en IOAZ.

Adviezen die Regelingbbz.nl voor gemeenten kan uitvoeren zijn:

Beoordelingen in de pre startfase bij starters

Niet iedereen is geschikt om een eigen bedrijf te kunnen beginnen. Er dient wel een redelijke mate van kans op succesvol ondernemerschap aanwezig te zijn. In een rapport komt te staan of de gegadigde wel of niet een kans dient te krijgen om ondernemer te worden.

Begeleiding in de pre startfase

De gemeente geeft aan de gegadigde toestemming om zich te oriёnteren op de mogelijkheden om als zelfstandige in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Op grond van artikel 2 lid 3 van het Bbz 2004 kan dit voor maximaal 12 maanden.

Bbz haalbaarheidsonderzoeken (startende en gevestigde ondernemers)

Dit zijn onderzoeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Er wordt onderzocht of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Bbz-regeling en of er redelijkerwijs (op den duur) sprake kan zijn van een levensvatbaar bedrijf. Een rapport bevat een commerciële analyse, financiële analyse, conclusies en een advies aan de gemeente om wel of niet over te gaan tot het verstrekken van een krediet en periodieke uitkering voor levensonderhoud. Wij voeren voor diverse gemeenten al vele jaren deze onderzoeken uit. De gemeente betaalt aan ons een vergoeding voor het rapport. De starter of de gevestigde ondernemer hoeft voor het onderzoek niet te betalen.

Begeleiding van ondernemers na de start

De gemeente kan besluiten om na toekenning van een krediet en of periodieke uitkering de startende ondernemer te laten begeleiden gedurende het eerste jaar. Tijdens deze coaching gesprekken houdt de bedrijfsadviseur een spiegel voor en draagt hij verbeterpunten aan op commercieel en financieel gebied. Onze intentie is dat die coachinggesprekken leiden tot meer overlevingskansen van het bedrijf en tot meer winstgevende exploitatie.

Onderzoek naar de financiёle en economische situatie van het bedrijf na kredietverlening

Soms is de gemeente niet op de hoogte hoe het bedrijf er voor staat, maar er is wel een (fors) krediet verstrekt. Een bedrijf moet haar jaarcijfers uiterlijk binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar bij de gemeente inleveren, maar komt deze verplichting niet na. In zulke situaties kan het zinvol zijn om een onafhankelijk adviesbureau een begeleidingsonderzoek te laten uitvoeren.

Voortgangsonderzoeken

Artikel 56 van het Bbz biedt de gemeente de mogelijkheid om Martin Delta een voortgangsonderzoek te laten uitvoeren bij een ondernemer waaraan bijstand is verleend. Het doel is inzicht verkrijgen in hoe het bedrijf er voor staat en of de verstrekte Bbz-lening conform afspraak kan worden terugbetaald. In het vervolgrapport wordt de financiële positie van het bedrijf beoordeeld. Denk aan: de financiële situatie zowel zakelijk als in privé, afspraken over terugbetaling Bbz-lening, knelpunten en toekomstverwachtingen.

Voordelen voor de gemeente zijn:

  • Gemeenten hebben een jaarbudget gekregen voor advieskosten, welke deel uitmaakt van het totaalbudget voor de jaarlijkse Bbz-regeling/Participatiewet.
    Extern advies aanvragen is voor gemeenten niet meer verplicht. Ze mogen het ook zelf doen.
  • Snel inzicht in de financiële situatie
  • Praktische verbeterpunten voor de ondernemer waardoor de kansen op winst toenemen
  • Praktische oplossingen voor ondernemer en gemeente als er knelpunten zijn
  • Objectief professioneel advies dus niet een advies met vooringenomen standpunten dat door de ondernemer als onrechtvaardig wordt gezien

Geen Detacheringsdiensten

Wij richten ons niet op het detacheren van medewerkers bij gemeenten, omdat wij onze core business zien als onafhankelijk advies- en trainingsbureau. Wij hebben dus geen medewerkers beschikbaar voor het tijdelijk afhandelen van aanvragen, inkomensvaststellingen, uitvoeren van om niet berekeningen, opstellen van conceptbeschikkingen en kredietbeheer.

Trainingen en Workshops van Martin Delta

Martin Delta staat in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) ingeschreven. Zie www.crkbo.nl. Is een onderwijsinstelling ingeschreven in dit register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

Martin Delta verzorgt specifieke bedrijfstrainingen voor:

  • Klantmanagers/ consulenten
  • Bbz medewerkers
  • Managers Werk en inkomen

De meeste trainingen die wij verzorgen zijn incompany trainingen en workshops variërend van 0,5 dag tot 5 dagen. Wij kunnen gemeenten veel verschillende trainingen aanbieden. Ook maatwerk is mogelijk. Wij bespreken graag met u uw specifieke trainingswensen. Bel voor een vrijblijvende afspraak 030 8890765.

Trainers van Martin Delta

Martin Zuurhout MBA is in het bezit van een didactische aantekening om bevoegd colleges te mogen geven op hogescholen in Nederland. Hij was 20 jaar parttime freelance hoofddocent voor de opleiding bedrijfskunde voor technici bij Avans+ te Breda. Hij geeft nog steeds al vele jaren met veel plezier colleges strategic management aan MBA studenten bij FOM (universiteiten in Keulen, Essen, Düsseldorf en Leverkusen). Hij heeft 25 jaar ervaring in het geven van trainingen aan volwassenen op MBA- ,Post HBO-, HBO- en MBO- niveau. In de afgelopen jaren heeft hij een kwalitatief goed netwerk van 30 ervaren freelance trainers opgebouwd die op specifieke trainingen kunnen worden ingezet.

Hieronder staan standaard cursussen die Martin Delta voor u kan verzorgen.

Training Beoordelen persoonskenmerken van starters en Bbz-ondernemers 1 dag
DoelgroepenKlantmanagers, Bbz-consulenten, Bbz-adviseurs en hoofd Werk en inkomen
DoelNieuwe inzichten in welke factoren belangrijk zijn bij het beoordelen van starters en ondernemers.
BoekCursusmateriaal syllabus van de docent
InhoudBeoordelen persoonskenmerken van Bbz-ondernemers, inschatten van het energieniveau van ondernemers, inschatten groeimotoren van een bedrijf, inschatten van de waarden en normen van de ondernemers, inschatten niveau van bewustzijn van de ondernemer ofwel waar zit de ondernemer qua bewustzijn en wat is zijn groeiproces
Deelnemers4-14
ResultaatBeter kunnen inschatten of de starter en ondernemer actief is met doelen die bij zijn zielsbewustzijn passen en hem of haar energie geven.
Training Creatieve Bbz-oplossingen bedenken 1 dag
DoelgroepenKlantmanagers, Bbz-consulenten, Bbz-adviseurs en hoofd Werk en Inkomen
DoelVerhogen kennisniveau en Bbz maximaal benutten.
BoekCursusmateriaal syllabus van de docent
Inhoud Probleemanalyse 11 modellen, creatieve oplossingen om maximaal de Bbz te benutten, Game wie behaalt de hoogste score.
Deelnemers4-14
ResultaatEen gezellige en informatieve dag om de Bbz beter te gaan uitvoeren.
Training Grote schulden saneren % tegen finale kwijting 1 x 3 uur
DoelgroepenMedewerkers, consulenten en klantmanagers
DoelConsulenten inzicht geven in het proces van schuldsanering. Klantmanagers worden steeds vaker geconfronteerd met ondernemers die grote schulden hebben. Door de complexiteit van zulke aanvragen bestaat het gevaar dat men teveel tijd besteed aan zulke aanvragen met als risico dat de klant nog verder in de problemen komt.
CursusmapSchuldsaneringen door het aanbieden van een % tegen finale kwijting.
InhoudWat zijn problematische schulden. Verzamelen van de gegevens. In kaart brengen van de schuldenpositie. Acties die de klant zelf kan ondernemen om zijn schulden op te lossen. Wat is schuldsanering, onderhandse schuldsanering, surseance van betaling, WSNP en faillissement. Scenario's voor schuldsanering.
Deelnemers4-8
ResultaatInzicht in de kans of complexe schulden wel of niet kunnen worden gesaneerd. Hoe samenwerken met schuldhulpbureau en Bbz-adviseur. Hoe het proces monitoren.
Training Bbz-training voor consulenten/klantmanagers 2 x 3 uur
DoelgroepenConsulenten, klantmanagers en Bbz-medewerkers
DoelInzicht bieden in hoe een succesvol Bbz intakeproces eruitziet.
CursusmapCursusmap Intakeproces Bbz
InhoudSuccescriteria voor ondernemers. Zijn ondernemerstesten wel zinvol, zijn cursussen wel zinvol. Stappenplan voor een intakeproces. Welke informatie is nodig. Wanneer stuur ik een aanvraag door een een Bbz-adviesbureau. Hoe deel ik het advies en de beslissing aan de klant mede. Wat doe ik bij een klacht. Wat moet een Bbz-consulent weten van de Bbz-regeling.
Deelnemers4-8
ResultaatU leert de essentie van succesvol ondernemerschap. Hoe ziet het intakeproces eruit en welke informatie is nodig. U leert de acceptatie van een advies/beslissing over te brengen. U kan de Bbz-regeling in de praktijk toepassen.
Training Omgaan met emoties van klanten en uw reactie 1 x 3 uur
DoelgroepenConsulenten en klantmanagers
DoelBeter leren omgaan met emoties van klanten en respectvol blijven waardoor klachten verminderen.
CursusmapCursusmap Omgaan met emoties van klanten en uw reactie
InhoudDe rationele effectiviteittraining is een methode om ongewenst gedrag of emoties van klanten en van jezelf om te buigen naar meer effectief gedrag.
Deelnemers4-8
ResultaatBeter leren omgaan met emoties bij klanten en bij jezelf.
Training Time management 2 x 3 uur
DoelgroepenMedewerkers, consulenten en klantmanagers
DoelBeter leren omgaan met de beschikbare tijd door hoofd en bijzaken te kunnen onderscheiden.
BoekDe tijd van je leven, time management, Ron Witjas 15e druk 2013, 160 pag. € 23,00
InhoudDe essentie van time management is kiezen, uzelf organiseren en uw omgeving beïnvloeden. En dat allemaal op een manier die bij u past.
Deelnemers4-8
ResultaatBeter leren omgaan met de factor tijd en daardoor efficiënter werken.
Training Analyse van de jaarrekening 2 x 3 uur
DoelgroepenMedewerkers, consulenten en klantmanagers
DoelHet analyseren van een jaarrekening en het leren werken met kengetallen.
Boeken Financieel management voor de niet financiële manager, Gijs Hiltermann, Jaarverslaggeving, 2e druk 2013, 110 pag. € 20,00
Financieel management voor de niet financiële manager, management accounting en control, Gijs Hiltermann, 2e druk, 117 pag. € 20,00
InhoudDe balans, verlies- en winstrekening, cashflow en kengetallen.
Deelnemers4-8
ResultaatU weet de posten op een balans te benoemen en te beoordelen. U kan een verlies- en winstrekening beoordelen.
Training Recht 5 x 3 uur
DoelgroepenMedewerkers, consulenten en klantmanagers
DoelKlantmanagers inzicht geven in de juridische wereld waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen.
CursusmapPer onderdeel sheets en modellen.
1 Faillissementswet
2 Beslaglegging
3 Surseance van betaling
4 Arbeidsrecht
5 Ondernemingsrecht
InhoudDeze trainingen worden door mr. Radha Jethu en mr. Hugo Heerebout onze huisadvocaat gegeven. Radha is verbonden aan de Baak in Driebergen en geeft trainingen ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hugo is een ervaren advocaat met een eigen praktijk op het gebied van bedrijfs- en arbeidsrecht te Nieuw Vennep.
Deelnemers4-8
ResultaatU krijgt inzicht in de juridische aspecten van bedrijven in financiële problemen en u weet uw klanten aan te geven waar juridische hulp is te vinden en wat dat kost.
Training Adviesvaardigheden voor klantmanagers 2 x 3 uur
DoelgroepenKlantmanagers
DoelKlantmanagers inzicht geven.
CursusmapAdviesvaardigheden voor klantmanagers.
1 Wat voor soort mensen lopen op aarde rond
2 Gespreksvaardigheden klantmanager
3 Weerstand tegen een beslissing
4 Omgaan met klachten
Deelnemers5-10
ResultaatU leert beter in te spelen op emoties en rationele reacties van klanten.
Training Ondernemingsplan 4 x 3 uur
DoelgroepenMedewerkers, consulenten en klantmanagers
DoelBeoordelen of het ingeleverde ondernemingsplan compleet is of niet en of het zinvol is om dit plan aan een Bbz-adviseur te geven.
BoekBegin een bedrijf, J van Sten-van’t Hof en M. Knapen, Noordhoff 154 pag. 1e druk
€ 33,50
InhoudDe ondernemer, marketingplan en financieel plan.
Deelnemers5-10
ResultaatU bent in staat om te beoordelen of een ingeleverd ondernemingsplan de eerste toets der kritiek kan doorstaan.
Training Marketingplan 4 x 3 uur
DoelgroepenMedewerkers, consulenten en klantmanagers
DoelBeoordelen van een marketingplan van een Bbz klant.
BoekMarketingplan voor ondernemers in het MKB, Marteyn Roes, 2e druk 2013, 209 pag. € 34,50
Inhoud Marktonderzoek: interne analyse, brancheanalyse en klantenanalyse.
Marketingmix: product, plaats, prijs, promotie en personeel.
Deelnemers5-10
ResultaatU bent in staat om een marketingplan te beoordelen.
Training Marketing.com 4 x 3 uur
DoelgroepenMedewerkers, consulenten en klantmanagers
DoelNieuwe inzichten bijbrengen over e-communicatie in de praktijk.
BoekMarketing.com 4.0 praktjikboek e-commerce, social media & content marketing.
Noordhoff Uitgevers 4e druk 2017, blz. 146.
€ 26,25
InhoudKijk-, lees- en klikgedrag van de consument op internet. Inzicht in webverkopen, de taal van het internet en trends.
Deelnemers5-10
ResultaatU krijgt inzicht in de boeiende handel op internet en kan de taal van webondernemers begrijpen, spreken en hun kansen op succes enigszins inschatten.
Training Marketing van sociale diensten 1 x 3 uur
DoelgroepenMedewerkers, consulenten en klantmanagers
DoelSociale Diensten meer klantgericht laten werken.
BoekMarketing voor sociale diensten, hoe doe je dat. Maaike Duyn en Gert Disberg, Stimulansz, Utrecht ISBN 978 9077195345
InhoudWat is marketing, wat beloof je klanten, hoe laat je de buitenwereld weten wie je bent, is marketing nodig voor sociale diensten.
Deelnemers5-10
ResultaatU krijgt inzicht in hoeverre uw afdeling marktgericht handelt en welke verbeterpunten er zijn voor een hogere klantentevredenheid.
Training Online Marketing voor kleine ondernemers en zzp-ers 2 x 3 uur
DoelgroepenKlantmanagers, Bbz-consulenten, startende en gevestigde ondernemers
DoelNieuwe inzichten hoe online marketing zzp-ers kan helpen aan meer omzet en groei.
BoekDe Online Marketingmachine, Bart van den Belt, 1e druk 2017 € 22,50
InhoudAlle onderdelen van online marketing die ingezet kunnen worden zoals de website, contentmarketing, blogs en email marketing.
Deelnemers4-12
ResultaatInzicht in welke onderdelen van online marketing door ondernemers ingezet kunnen worden bij het behalen van meer omzet en groei.
Training Inzicht in fysiek, gevoel en verstand van de ondernemer 2 x 3 uur
DoelgroepenKlantmanagers, Bbz-consulenten, startende en gevestigde ondernemers.
DoelBeoordelen van de energie die een ondernemer uitstraalt, zijn sociale vaardigheden en zijn kennis/ervaring
BoekDe Bedrijfsatleet, EQ, IQ en PhQ, Koen Gonnissen en Alain Goudsmet, 217 pag.
1e druk 2010 € 47,95
Inhoud Hoe kan je een bedrijfsatleet worden die beschikt over veel energie, zelfkennis en die goed in zijn vel zit. Hoe kan je zien dat er sprake is aan een tekort aan energie op fysiek, gevoel en mentaal niveau en welke gevolgen heeft dit voor het bedrijf.
Deelnemers4-12
ResultaatInzicht in hoeveel energie een ondernemer heeft om van zijn bedrijf een succes te kunnen maken.

Bent u geïnteresseerd in een training van Martin Delta, neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 030 8890765. Het kan zijn dat wij even de telefoon niet kunnen opnemen wegens drukte. Spreek in dat geval het antwoordapparaat in of stuur een email. Onze intentie is om u zo spoedig mogelijk terug te bellen.