Bbz diensten voor ondernemers

Wist u dat?

Meer dan 50% van de Bbz-haalbaarheidsonderzoeken wordt door de gemeenten afgewezen! Hoeveel kans maakt u en hoe vergroot u die kans? Hoe kan u zorgen dat u veel meer kans maakt op een positief advies?

Adviesproduct voor ondernemers

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. reiskosten en BTW

Dit is een adviesgesprek van maximaal 2 uur met u bij u thuis of op kantoor. De reden waarom wij dit bij u doen is, omdat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn voor het onderzoek. Dit gesprek vindt plaats voordat een bedrijfsadviseur die door de gemeente wordt betaald bij u langskomt. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor een positief advies. Na het gesprek adviseren wij u te werken aan de voorgestelde verbeterpunten.

Voor de goede orde, dit gesprek geeft u meer kennis over de Bbz-regeling, geeft u verbeterpunten waar u aan kan werken en geeft u meer vertrouwen tijdens het gesprek met de bedrijfsadviseur van de gemeente. Maar dit gesprek biedt u geen garantie op succes, omdat de onafhankelijke adviseur van de gemeente zijn eigen plan trekt. Kortom u komt beter beslagen op het ijs te staan en dat is soms al veel waard.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor het Bbz-adviesgesprek € 199 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U krijgt van ons een nota op bezoekdatum met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons.

Mocht u interesse hebben in zo’n gesprek laat dit even aan ons even weten via . Vermeld uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Adviesproduct IOAZ voor ondernemers

Pre beoordeling IOAZ haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. reiskosten en BTW.

In een gesprek met u bij u thuis of bedrijf checken wij met u of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering. U heeft de jaarcijfers over de afgelopen 3 jaar voor ons beschikbaar. De uitslag delen wij u mondeling mede. Zo’n gesprek bij u thuis duurt 2 uur.

Eventueel kunnen wij ook een IOAZ-rapport maken maar dat is daarna bespreekbaar met onze bedrijfsadviseur.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor het IOAZ-adviesgesprek € 199 (inclusief reiskosten en BTW) eerst aan ons over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek.

Dit gesprek vindt plaats voordat een bedrijfsadviseur die door de gemeente wordt betaald bij u langskomt. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor een positief advies.

Pre beoordeling IOAZ haalbaarheidsonderzoek € 199

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Second Opinion Bbz-onderzoeksrapport

Wanneer is een second opinion onderzoek mogelijk?

 • U heeft een negatief Bbz-rapport gekregen en u bent het daar niet mee eens.
 • Het Bbz-rapport vertoont volgens uw accountant en u aantoonbare tekortkomingen en onjuistheden.
 • U en uw accountant kunnen samen goed onderbouwen dat er wel degelijk sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Hieronder wordt verstaan een bedrijf dat kan voldoen aan haar rente- en aflossingsverplichtingen en kan voorzien in de kosten van het levensonderhoud.

Waarom Martin Delta inschakelen voor een Second Opinion Bbz-onderzoek

 • Wij hebben veel ervaring in het uitvoeren van Bbz-haalbaarheidsonderzoeken en het uitbrengen van Second Opinion Bbz-onderzoeken. Wij zetten voor deze opdrachten alleen senior Bbz-adviseurs in met minimaal 20 jaar Bbz-advieservaring. Onze academisch geschoolde Bbz-adviseurs hebben ieder meer dan 2.000 vaak complexe Bbz-adviezen uitgebracht.
 • In 95% van de gevallen betaalt uw gemeente onze advieskosten. Uw gemeente informeert ons dat ze akkoord zijn met ons second opinion Bbz-onderzoek en dat ze bereid zijn onze rekening te betalen op basis van een uitgebreid Bbz-advies conform artikel 5 tweede lid. Uw gemeente kan 90% van die Bbz-advieskosten declareren bij het Rijk.
 • Wij zijn een deskundig onafhankelijk Bbz-adviesbureau en onze waarden zijn integriteit, betrokkenheid en respect voor ieder individu en wij vinden dat ieder levensvatbaar bedrijf in aanmerking dient te komen voor een Bbz-krediet als er geen andere voorliggende voorzieningen zijn.

Tips bij het inschakelen van een onafhankelijk Bbz-adviesbureau

 • U moet oppassen dat niet een andere adviseur van hetzelfde Bbz-adviesbureau dit onderzoek gaat uitvoeren of een Bbz-adviesbureau waarmee het eerste bureau nauwe banden heeft. Nepotisme, vooringenomenheid en belangenverstrengeling dient bij een second opinion onderzoek zeker te worden voorkomen.
 • Probeer het hoofd sociale zaken van uw gemeente of uw wethouder sociale zaken te overtuigen dat een nieuw onderzoek zinvol is, als u tegen een blinde muur aanloopt bij uw klantmanager.

Quick Scan Second Opinion Bbz-onderzoek gesprek: argumenten bij schrijven bezwaarschrift

Wij kunnen een quick scan voor u uitvoeren. Dit is een gesprek met u en uw accountant bij u op kantoor of thuis. Dit gesprek duurt maximaal 2 uur en kost u € 498 inclusief BTW en reiskosten.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt stuurt u ons toe:

 • Bbz-adviesrapport.
 • Uw opmerkingen over het Bbz-rapport.
 • Onderbouwing waarom het volgens u en uw accountant wel kan.
 • Uw naam, adres en telefoonnummer.

U dient te beseffen dat wij niet alleen naar uw gezichtspunt dienen te kijken maar ook naar de Bbz-regeling (met name het criterium levensvatbaar bedrijf) en de hoogte van het risico dat de gemeente bij Bbz-kredietverstrekking loopt.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor de Quick Scan Second Opinion € 498 (inclusief reiskosten en BTW) aan ons op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918 over te maken. U krijgt van ons op bezoekdatum uw nota met daarop vermeld per bank betaald met de betaal- en gespreksdatum.

Quick scan second opinion € 498

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Quick Scan telefonisch adviesgesprek over Bbz of IOAZ € 29 incl. BTW

U heeft een aantal concrete brandende vragen over de Bbz-regeling of IOAZ-regeling. U wil die vragen graag aan een onafhankelijk expert voorleggen. In die gevallen is het zinvol bij ons een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. Dit is een telefonisch advies van maximaal 20 minuten.

Voordat dit gesprek met u plaatsvindt, dient u eerst de advieskosten voor het telefonisch Bbz- of IOAZ- adviesgesprek € 29 (inclusief BTW) over te maken op onze rekening bij de ABNAMROBANK IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918.

Tip 1

Betalen via IDEAL heeft onze voorkeur dan kunnen wij binnen 5 minuten na uw betaling zien dat u het bedrag aan ons heeft overgemaakt. Betaling via een andere bank dan ABNAMRO zal enige dagen vertraging kunnen opleveren.

Tip 2

Schat u zelf in dat dat gesprek langer gaat duren dan 20 minuten of te complex is om te bespreken tijdens een telefonisch gesprek (denk aan bespreking jaarcijfers, schuldenpositie, financiering inclusief omzetprognose) dan adviseren wij u te kiezen voor ons adviesproduct Pre beoordeling haalbaarheidsonderzoek € 199.

U dient bij de betaling per bank door te geven uw telefoonnummer, naam plus adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een telefonisch gesprek. Na het gesprek krijgt u van ons de nota per post toegestuurd met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons en het tijdstip van het gevoerde gesprek.

Quick Scan telefonisch adviesgesprek € 29

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Quick Scan: intensief gesprek over omzetverhoging in uw bedrijf

U wil graag de omzet in uw bedrijf verhogen maar welke koers en welke acties kunnen tot succes leiden en wat kan u maar beter niet doen?
Wij helpen u de beste keuzes te maken die passen bij uw bedrijf en realiseerbaar zijn. U heeft behoefte aan een commerciële sparringpartner waarmee u uw ideeën kan bespreken en die u op nieuwe ideeën kan brengen.

De adviseurs van Martin Delta op het gebied van strategie en marketing zijn:

 • prof. Dr. Ruud Heijblom docent bij diverse MBA opleidingen en auteur van diverse marketing boeken.
 • Martin Zuurhout MBA docent bij diverse MBA-opleidingen en auteur van het boek marketing meevallers.
  Hij heeft 25 jaar ervaring als MKB marketing- en bedrijfsadviseur.
 • drs. Gert van Ruler 30 jaar ervaring als horeca-bedrijfsadviseur

Wij bieden een intensief gesprek met u van maximaal 4 uur voor slechts € 599 inclusief reiskosten en BTW.

In dit gesprek bespreken wij met u:

 • Scenario ongewijzigd commercieel beleid met analyse van uw huidige activiteiten.
 • Discussie over uw verbeterpunten (met een inschatting van de kosten en de opbrengsten).
 • Scenario verbeterpunten van u en onze commerciële bedrijfsadviseur.

Na dit gesprek bent u in staat om voor u zelf goed op een rijtje te zetten wat is zinvol en haalbaar en wat kan u beter niet doen.

Voordat wij een afspraak voor een gesprek met u inplannen dient u eerst de kosten voor dit gesprek zijnde € 599 inclusief BTW aan ons op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918 over te maken.

U dient bij de betaling per bank door te geven uw telefoonnummer, naam plus adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een telefonisch gesprek. Na het gesprek krijgt u van ons de nota per post toegestuurd met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons en het tijdstip van het gevoerde gesprek.

Quick Scan: intensief gesprek: omzet verhogen € 599

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Samen uw financiële plan voor een Bbz-aanvraag maken € 599 incl. BTW

Bij het indienen van een Bbz-aanvraag dient u een ondernemingsplan in te leveren. Daaruit moet blijken of uw bedrijf levensvatbaar bedrijf is. Hieronder wordt verstaan een bedrijf dat kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen en waarmee u in de kosten van levensonderhoud kan voorzien.

De meeste kleine ondernemers zijn wel in staat om een commercieel plan op papier te zetten, maar het doorrekenen of een Bbz-krediet kan worden terugbetaald is vaak een probleem. Inschakeling van uw accountant is een optie, maar die is niet gespecialiseerd in de Bbz-regeling en die kost ook geld en vaak meer dan wij daarvoor vragen. Wij kunnen u helpen om het financiële plan samen met u op papier te zetten, zodat dit plan bij uw Bbz-aanvraag kan worden ingediend.

Wij komen bij u langs voor een gesprek van maximaal 5 uur.

 • U zorgt voor de jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar.
 • U zorgt voor een actuele crediteuren- en debiteurenlijst.
 • U zorgt voor een overzicht van uw zakelijke schulden alsmede privé-schulden en bezittingen.
 • U geeft alvast een eigen inschatting van uw kredietbehoefte.
 • U maakt een inschatting van uw omzet en waarom u denkt deze omzet te kunnen scoren.
 • U geeft gespecificeerd aan wat u aan privéopnames nodig heeft.

Op basis van deze informatie en de vragen die wij u zullen gaan stellen tijdens het gesprek, maken wij dan samen u een financieel plan.

Het financiële plan bestaat uit:

 • historische balans afgelopen 3 jaar met een balans na kredietverstrekking.
 • verlies- en winstcijfers afgelopen 3 jaar plus een omzetprognose voor de komende 3 jaar.
 • aflossing schema leningen/afschrijvingen en vervangingsinvesteringen.

Dit aanbod slechts € 599 geldt voor 1 bedrijf (BV, VOF of eenmanszaak). Als u meerdere bedrijven heeft, dat dienen wij u een hoger adviestarief in rekening te brengen.

Eindresultaat na het gesprek met u en de financiële doorrekeningen:

 • U weet of uw bedrijf wel of niet levensvatbaar is en of het vanuit de gemeente bezien redelijkerwijs verantwoord is om aan u wel of niet een Bbz-lening te verstrekken.
 • Het kan zijn dat er bij u sprake is van een te sterk negatief eigen vermogen. In dat geval is een optie om een percentage aan de oude schuldeisers tegen finale kwijting aan te bieden. Dit scenario zullen wij dan met u bespreken.
 • Na ons gesprek weet u hoe u er financieel voor staat en wat de mogelijkheden vanuit de Bbz-regeling zijn. Vaak is dit al veel waard.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u onze advieskosten voor het Bbz-adviesgesprek financieel plan € 599 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U krijgt van ons een nota op bezoekdatum met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons.

Financieel plan voor uw BBZ-aanvraag € 599

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Bbz-rapport met tips en checklists € 29 inclusief BTW

Wat kan u verwachten als een Bbz-bedrijfsadviseur bij u langs komt voor een gesprek? U vergroot uw kans op een positief Bbz-advies als u goed weet wat tijdens zo’n gesprek wordt gevraagd.

Om u beter op dit Bbz-adviesgesprek voor te bereiden hebben wij voor u gemaakt:

 • een voorbeeld van een Bbz-rapport met tips en een toelichting
 • diverse bruikbare checklists

U dient eerst de kosten voor dit Bbz-rapport zijnde € 29 inclusief BTW aan ons op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918 over te maken. U kan ook op de knop Bestellen drukken en per Ideal betalen. U krijgt van ons daarna per email het Bbz-rapportmodel met tips en checklists per email toegestuurd.

Om de nota aan u te kunnen sturen dient u aan ons door te geven:

 • Naam bedrijf, naam contactpersoon, adres, emailadres.

Vergroot uw kans en bereidt u goed voor!

Bbz-rapport met tips € 29

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Bedrijfstraining management of medewerkers € 699

Veel kleine en middelgrote ondernemers met personeel hebben behoefte om hun medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen. Het is belangrijk dat medewerkers zich blijven focussen op gestelde doelen. Doe je dat niet dan verdwijnt er teveel energie uit de organisatie. Ook is een bedrijfstraining vaak een goed middel om medewerkers enthousiast te houden voor uw bedrijf.

Martin Delta kan bedrijven de volgende trainingen van 3 uur aanbieden tegen € 699 inclusief BTW en reiskosten. Let op dit aanbod is exclusief cursusmateriaal voor de deelnemers, de huur van de trainingslocatie en de consumpties voor de deelnemers. Meestal is het mogelijk om die cursus in het bedrijf zelf te geven, waardoor de extra kosten beperkt kunnen blijven. Ook is het mogelijk dat wij deze cursus in de ochtend, middag of avond (na werktijd) bij u verzorgen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van bedrijfstrainingen.

Aanbod van bedrijfscursussen van 3 uur voor 1-18 deelnemers:

 1. Strategie van het bedrijf
  a. Visie missie en waarden, positionering
  b. Strategische modellen (SWOT en groeimotoren, Blue Ocean)
 2. Externe analyse van de markt met behulp van diverse strategische modellen
 3. Brainstormsessie met diverse modellen om creatieve oplossingen te bedenken
 4. Energie in de organisatie focussen op doelen
 5. Beoordelen van persoonskenmerken van klanten en medewerkers
 6. Innovatie wat zijn de kerncapaciteiten van ons bedrijf
 7. Trends in product ontwikkeling
 8. Trends in de markt en in uw branche
 9. Ethisch ondernemen met waarden
 10. Verander management
 11. Marktonderzoek uitvoeren of outsourcen
 12. Succesvol adviseren
 13. Reputatiemanagement
 14. Synchroniciteit of toeval
 15. Groeimanagement
 16. Ketenmanagement en verticalisering in de keten
 17. Strategische allianties, samenwerkingsvormen en outsourcing
 18. Een nieuw marketingplan voor uw bedrijf
 19. Een nieuw salesplan voor uw bedrijf
 20. Business marketing
 21. Diensten marketing
 22. Webshops en online marketing trends en hypes
 23. International marketing en misrekeningen in internationale marketing: voorbeelden
 24. Opzetten van een bedrijfskundig onderzoek samen met uw medewerkers
 25. Verkoop, relatiemanagement en relatiebeheer
 26. Inkoop verbeteren
 27. Effectieve teams laten samenwerken
 28. Investeren en financieren wat zijn de opties
 29. Effectief personeelsbeleid
 30. Medewerkers coachen
 31. Innovatief Leiderschap
 32. Maximaliseren klantrelaties
 33. Commerciële calculaties
 34. De bedrijfsatleet
 35. Retailmarketing
 36. Platformstrategie en canvasmodel

Martin Delta staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Een onderwijsinstelling die is ingeschreven bij dit register is een erkende instelling bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

Voordat de bedrijfstraining plaatsvindt, dient u de trainingskosten € 699 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient aan te geven uw telefoonnummer, naam en adres. Geef aan welke training u wenst. De bedrijfstrainer van Martin Delta belt u daarna op over de datum van de training en de leerdoelen. U krijgt van ons een nota op bezoekdatum met daarop vermeld per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons.

Bedrijfstraining 3 uur € 699

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Geen geld voor een betaald Bbz-advies van Martin Delta?

Tip

Als onze advieskosten niet door de gemeente of door u betaald kunnen worden dan adviseren wij u om contact op te nemen met een vrijwilligersorganisatie www.ondernemersklankbord.nl.