Bbz wist u dat?

Bbz wist u dat

Jaarlijks starten er tussen de 120.000-140.000 een bedrijf. 95% van die starter begint als zzp-er. Binnen 5 jaar stopt bijna 50%.

Volgens de KvK telde Nederland op 1 januari 2016, 1.353.481 eenmansbedrijven. In 2015 is het aantal zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) met 6% toegenomen tot 928.279 en het aantal parttime zzp-ers tot 425.202 (werken maximaal 15 uur per week). Het aantal MKB bedroeg op 1 januari 2016 421.713 (2-230 werknemers) dit sement groeit veel minder snel. Het aantal bedrijven in de categporie grootbedrijf was per 1 januari 2016 in totaal 1.437.

Linkse partijen vrezen dat veel mensen met name ouderen noodgedwongen een bedrijf zijn gestart omdat ze anders niet meer aan het werk kunnen komen. Vanwege de grote concurrentie en hoge werkloosheid bieden zzp-ers vaak hun diensten onder de prijs aan waardoor ze werknemers in loondienst uit de arbeidsmarkt verdringen. Officieel is de werkloosheid in Nederland in 2016 volgens het CBS 6%, maar in werkelijkheid vele malen hoger vanwege de verborgen werkloosheid van mensen die wel willen werken maar niet in de statistiek worden opgenomen. Werkgevers kunnen daardoor gemakkelijk zzp-ers vinden die tegen zeer scherpe prijzen willen werken.

Groei van het aantal niet werkenden in loondienst

Nederland neemt een koppositie in op het gebied van flexibel werk. Van de 7 miljoen werkenden in Nederland is 1/3 ofwel 2,3 miljoen werkenden niet in loondienst. Soms zijn ze uitzendkracht, gedetacheerd of werken ze via payrolling (werkenden zijn dan niet in dienst van het bedrijf waar ze werken maar bij een tussenpersoon), of ze zijn zzp-er.

De redenen zijn:

 • De ICT technologie zal ervoor zorgen dat veel routine processen in de komende jaren geautomatiseerd gaan worden. Denk aan een hypotheekadviseur die € 2.000 vraagt voor zijn hypotheekadvies op maat versus een gratis ICT-applicatie (expertsysteem) op de website van een bank.
 • De middeninkomensgroepen verdwijnen, er is werk aan de top voor het creatieve proces en aan de onderkant (laag betaalde banen). Er ontstaat een zandloper model op de arbeidsmarkt.
 • Veel webwinkels maken amper winst maar snoepen wel veel omzet af van detailhandelswinkels die verkooppersoneel moeten ontslaan. Winkels verdwijnen uit het centrum vaak vanwege dalende omzetten en te hoge huurlasten die door beleggingsmaatschappijen worden geëist. Als dit zo doorgaat staat 50% van de winkels over 10 jaar leeg.
 • Economische recessie duurt nog een aantal jaren. Er zijn nog diverse zeepbellen die doorgeprikt moeten worden, zoals zakelijk onroerendgoedprijzen te hoog , huizenprijzen nog circa 19% te hoog, gemeenten moeten nog € 1,5-4 miljard afwaarderen op gronden die ze aangekocht hebben en de banken in Zuid Europa hebben teveel van hun eigen staatsobligaties opgekocht.
 • Veel gezinnen met restschulden in hun woning proberen sober te leven om op die manier hun schuld af te bouwen, maar kunnen daardoor minder consumeren.
 • Iedereen zou rond moeten komen van minder maar veel mensen willen nog meer. Denk hierbij aan de 10% van de rijkste huishoudens met vermogen in Nederland. Ze bezitten inmiddels 61% van het totale vermogen (huizen, beleggingen, spaartegoeden, etc. dit is bijna € 1.200 miljard). De spoeling voor de rest van de bevolking wordt steeds dunner.

Bbz wist u dat, Belastingschuld

De fiscus kan beslag leggen op loon, bankrekeningen, goederen en onroerendgoed.

Meer dan 90% van de mensen betaalt na een beslag alsnog de rekening.

Circa 5% betreft een beslag op onroerendgoed en meestal is de belastingschuld hoger dan het beslag. Bij een beslag op goederen wordt een deurwaarder ingeschakeld om de goederen te kunnen zien en om er foto’s van te kunnen maken. Jaarlijks schrijft de fiscus 2 miljard euro af als oninbaar. Een oninbare schuld verloopt niet of je moet die 100% betalen of afkopen door het aanbieden van een percentage tegen finale kwijting of via de WSNP-regeling oplossen.

Tip

Het is soms bespreekbaar met de belastinginspecteur om de aanslag in termijnen te betalen waarbij de grens ligt op 1 jaar of iets meer.

Tip

De Bbz-regeling kan voor ondernemers een oplossing zijn voor het verkrijgen van een krediet, waarmee de belastingschuld kan worden gesaneerd. Als 100% betaling niet mogelijk is met een Bbz-lening, dan kan men proberen door het aanbieden van een percentage tegen finale kwijting de belastingschuld af te kopen, maar bedenk wel dat de Belastingdienst een preferente schuldeiser is die twee keer het percentage krijgt van een concurrente schuldeiser.

Bbz wist u dat, Hypotheken en waarde woning

Een huis staat onder water als de waarde van de hypotheek groter is dan de waarde van het onderpand. 20% van de hypotheken staat bij ABNAMRO Bank onder water (bron VK 25-08-2012, p.30). Ook bij andere banken speelt dit probleem

Banken berekenen dan steeds vaker een risico-opslag van een paar procent. Vaak is geen andere bank bereid om aan u een hypotheek te verstrekken. Voorbeelden: Rabobank 7,4% en bij ELQ zelfs 9,2%. Zulke relatief hoge rentetarieven zijn vanwege de vaak forse hypotheekbedragen problematisch voor ondernemers om op te brengen.

Verhuizen en huis staat onder water

Tip

Vraag bij diverse hypotheekgevers hoeveel ze aan u willen lenen voor een nieuwe hypotheek. Vraag een offerte aan waarin is vastgelegd tot welke restschuld zij de hypotheek willen verstrekken. Op die manier weet u tegen welk minimumbedrag het oude huis verkocht moet worden.

Bbz wist u dat, Gedwongen verkoop woning op een veiling

Vaak kunnen eigenaren hun hypotheek niet meer opbrengen vanwege werkloosheid, echtscheiding of een te hoge schuldenlast. Als de ondernemer zijn hypotheek (rente en/of aflossing) niet meer betaalt dan neemt de hypotheekgever contact met hem op. Bij veel hypotheken met een NHG-garantie is dit pas na 4 maanden anders vaak eerder. Meestal is het de afdeling bijzonder beheer van de bank en niet accountmanager die de sanering vervolgens uitvoert.

Er zijn 4 opties:

 • De bank leent de ondernemer extra geld voor tijdelijke betaling van de hypotheeklasten.
 • De hypotheek kan worden aangepast (denk aan deels aflossingsvrij).
 • Hulp om allerlei kosten omlaag te brengen (niet op vakantie etc.).
 • Als de oorzaak groot is en als achterstanden niet snel zijn in te lopen dan kan dit uiteindelijk leiden tot een executieverkoop. Een executieverkoop is het allerlaatste middel dat de bank of hypotheekgever inzet om uitgeleend geld (deels) terug te krijgen. Vaak leidt dit er toe dat de bank een restschuld op de ondernemer krijgt als de opbrengst te laag is gezien de verstrekte hypotheken en bijkomende kosten.

Het stappenproces van de hypotheekgever ziet er vaak als volgt uit en wordt doorgaans binnen 6-12 maanden door de hypotheekgever uitgevoerd:

 1. Brief en email: u heeft achterstand betalen anders…
 2. Huisbezoek en waarschuwen voor consequenties…
 3. Hypotheekaanpassing of start procedure gedwongen verkoop
 4. Registratie BKR, waardepaling pand, bepalen schuld
 5. Aankondiging veiling
 6. Herinnering aankondiging veiling
 7. Gedwongen verkoop op een veiling

Onroerendgoedhandelaren hebben tussen 2000 en 2009 volgens de NMA €100 miljoen verdiend met kartelafspraken, waardoor huiseigenaren gemiddeld € 25.000 per huis zijn misgelopen. Executieverkopen zijn slecht toegankelijk voor particuliere kopers. De aankoop moet direct tijdens de veiling betaald worden en het huis bezichtigen kan niet. De opbrengst bij een gedwongen veiling ligt nog steeds op 40% (Jan Bruin 12-01-2012 in VK p.5) tot 60% van de WOZ-waarde.

Volgens de Vereniging Eigen Huis werden in 2012 zo’n 3.500 woningen gedwongen verkocht die waren gekocht met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Tip

Geef de bank toestemming om het huis regulier te verkopen dat levert doorgaans 35% meer op dan gedwongen verkoop.

Tip

Probeer uw huis snel te verkopen maar bedenk wel dat een prijs van 15% onder de WOZ-waarde dan vaak realistisch is. Bespreek dit met een lokale makelaar. Onze ervaring is dat ondernemers vaak te lang wachten op die ene koper die bereid is een hoge prijs te betalen maar die niet kwam opdagen met alle gevolgen van dien.

Bbz wist u dat, Bedrijven in Bijzonder Beheer bij de Banken in 2014

De Rabobank heeft eind 2014 circa 25.000 gevestigde bedrijven in bijzonder beheer zitten. Dit zijn bedrijven die moeilijk aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De vraag is stoppen of doorgaan. Wij schatten dat eind 2014 bij alle banken circa 80.000 in bijzonder beheer zitten. Het aantal Nederlandse bedrijven in financiële problemen is vermoedelijk tweemaal zo hoog.