Martin Delta & Bbz

Over ons

Visie Regelingbbz.nl

Wij willen de beste en meest integere Bbz-adviseurs van Nederland zijn. Wij focussen ons op het leveren van kwaliteit en niet op kwantiteit.

Missie Regelingbbz.nl

Wij zijn actief op de Nederlandse markt voor Bbz-advisering en Bbz-training en leveren onze diensten zowel aan gemeenten als aan bedrijven.

Wij richten ons bewust niet op het detacheren van medewerkers bij gemeenten omdat wij vinden dat er een functiescheiding moet zijn tussen beslissen (gemeente) en advisering (onafhankelijk adviesbureau).

Wij willen voor de gemeenten waarvoor wij werken huisadviseur zijn. Dit betekent dat wij van hen verwachten dat ze bereid zijn om een langdurige samenwerking met ons aan te gaan en bereid zijn om in die samenwerking met ons te investeren.

Wij willen ondernemers adviseren (voordat een externe adviseur van de gemeente een adviesrapport opmaakt) over wat nodig is voor een succesvolle Bbz-aanvraag.

Wij willen ook ondernemers helpen die een negatief Bbz-adviesrapport en een negatieve Bbz-beslissing van de gemeente hebben gekregen. In dat geval moet de ondernemer wel kunnen onderbouwen, dat er sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Dit zou het geval kunnen zijn als het Bbz-rapport onvolledig en onjuistheden bevat. Wij kunnen de ondernemer in zo’n situatie adviseren bij het schrijven van het bezwaar.

Waarden Regelingbbz.nl

Wij willen bedrijfsonderzoeken uitbrengen die objectief en rechtvaardig zijn. In onze analyse houden wij daarom altijd rekening met de regels die in de Bbz-regeling staan en met zowel het gezichtspunt van de ondernemer als van de gemeente. Wij willen onze klanten respectvol tegemoet treden door het tonen van respect voor ieder individu. Wij willen onrechtvaardigheid verminderen door te strijden tegen vooringenomen vooroordelen die geen recht doen aan de intentie van de Bbz-regeling te weten: bijstand te verlenen aan gevestigde zelfstandigen of aan starters die een levensvatbaar bedrijf willen starten.

Organisatie Martin Delta

Martin Delta heeft een Raad van Advies voor het uitvoeren van complexe Bbz-opdrachten voor gemeenten en ondernemers.

In deze raad zitten ervaren ondernemers die vanuit verschillende gezichtspunten een probleem in kaart kunnen brengen.

  • Leo van der Grinten MBA, eigenaar Pebblestone Holding BV
  • Mr. Hugo Heerebout, advocaat
  • Prof. dr. Ruud Heijblom Ph.D., directeur Marketing Koers
  • Robert van Harten MBA, directeur Mira International BV
  • Leo van Welij, managing director bij AS Watson (Kruidvat, Trekpleister, ICI Paris XL)
  • Eric van der Tier, oud directeur en bedrijfsadviseur IMK Utrecht
martinzuurhout

Martin Zuurhout

Leo van der Grinten

Leo van der Grinten

Hugo Heerebout

Hugo Heerebout

Ruud Heijblom

Ruud Heijblom

Robert van Harten

Robert van Harten

Leo van Welij

Leo van Welij

Directeur: Martin Zuurhout MBA

Hij heeft ruim 25 jaar gewerkt als bedrijfsadviseur op het gebied van de Bbz-regeling waarvan 20 jaar bij het CIMK en IMK. Vrijwel in iedere branche heeft hij onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast heeft hij ruim 20 jaar ervaring als bedrijfstrainer op MBA-, post HBO- en Bachelor niveau. Hij is verbonden aan diverse hogescholen en business schools in binnen- en buitenland.

Office manager: Lia Smorenburg

Martin Delta beschikt over een eigen team van adviseurs en trainers en daarnaast hebben wij een groot netwerk onder gespecialiseerde adviseurs en trainers met zowel ervaring in het bedrijfsleven als op business schools.