(FAQ) Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Waar moet ik mijn Bbz-lening/uitkering of IOAZ-uitkering aanvragen?

U dient uw aanvraag in principe aan te vragen bij de gemeente waar u woont. Meestal is dit de afdeling Sociale Dienst of Werk en Inkomen. Sommige gemeenten hebben die taak uitbesteed aan een grotere gemeenten. U kan via onze website kopje links naar gemeenten en Bbz meestal zien of uw gemeente het zelf doet of die aanvragen door een andere gemeente laat uitvoeren.

Ik krijg van mijn gemeente geen goed antwoord op mijn vragen? Hoe kan dat?

Helaas bieden veel gemeenten geen telefonische helpdesk meer. Ze bieden u alleen de mogelijkheid om vragen per email aan ze te stellen. Het is dan nog maar zeer de vraag wanneer ze antwoorden en of die antwoorden voor u wel nuttig zijn. Dit is de reden waarom in de afgelopen 10 jaar veel ondernemers ons bellen voor een onafhankelijk advies.

Een andere reden is dat sommige gemeenten sinds een paar jaar de instroom van aanvragen proberen te beperken, vanwege het risico van budgetoverschrijdingen bij een te actief Bbz-beleid. Zo komt het voor dat ze u geen aanvraagformulieren meegeven bij een intakegesprek. U dient dit formulier te ondertekenen en bij ze in te leveren, waarna de gemeente na maximaal 13 weken een beslissing op uw aanvraag moeten nemen.

Wij zien dit vooral bij gemeenten waar aanbestedingen hebben plaatsgevonden en waar mensen van de aanbesteder ook de intake doen. Het kan dus voorkomen dat zowel het externe Bbz-advies als de beslissing door het zelfde externe ingehuurde Bbz-bureau wordt uitgevoerd, ofwel de slager keurt zijn eigen vlees. Wij doen niet aan uitbesteden van Bbz-consulenten en klantmanagers aan gemeenten. U mag van ons een onafhankelijk advies verwachten!

Het komt voor dat gemeenten concrete vragen pas beantwoorden nadat het Bbz-adviesrapport is uitgebracht. U dient eerst een volledig dossier in te leveren. Er geldt een informatieverplichting. U dient hieraan te voldoen.

Soms hebben slechts een paar ambtenaren bij een gemeente voldoende kennis van de Bbz- en IOAZ regeling. Dit kan zorgen voor vage antwoorden waar u niet wijzer van wordt. Wij houden ons dagelijks bezig met de Bbz- en IOAZ regeling.

Wie kan mijn vragen op korte termijn over de Bbz en IOAZ goed beantwoorden?

Er zijn diverse vrijwilligersorganisaties die proberen ondernemers in nood tegen een geringe vergoeding te helpen. De kwaliteit van hun adviezen dient u zelf te beoordelen maar vergeet niet het zijn vrijwilligers en geen specialisten.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw concrete vragen inzake Bbz en IOAZ aan ons te stellen. Wij bieden u vier standaard opties onder ons kopje Diensten voor ondernemers t.w.:

  • Quick scan telefonisch adviesgesprek van maximaal 20 minuten tegen een vergoeding van € 29 incl. BTW.
  • Een pre-haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. BTW.
  • Quick scan second opinion Bbz-onderzoek gesprek € 498 incl. BTW.
  • Second Opinion Bbz-adviesrapport Uw gemeente gaat hiermee akkoord en geeft aan ons door dat ze onze nota conform het standaardtarief uitgebreid rapport zullen betalen.