Waarom deze website

Waarom deze website over de Bbz-regeling?

Deze website is bedoeld om startende en bestaande ondernemers informatie te bieden over de regeling. Ondernemers die op zoek zijn naar informatie over de Bbz kunnen deze informatie soms moeilijk vinden.

 1. Op de website van veel gemeenten staat geen of weinig informatie.
 2. Sommige gemeenten hebben het uitvoeren van de regeling aan een andere gemeenten uitbesteed.
 3. Als een ondernemer een gemeente belt met vragen over de Bbz dan is de kans om direct een deskundige aan de lijn te krijgen niet zo groot. Meestal hebben slechts een paar ambtenaren per gemeente specifieke kennis van de regeling. U dient er zelf achter te komen wie dat zijn.
 4. Steeds meer gemeenten vermelden niet eens meer hun telefoonnummer voor het verstrekken van Bbz-informatie maar alleen een emailadres. U moet dan maar hopen dan u wordt teruggebeld. Tip dien een klacht in bij de gemeente als u niet binnen 24 uur wordt teruggebeld.

Wist u dat

De Bbz-regeling is slechts bij 33% van de ondernemers bekend, terwijl dit een regeling is die zich speciaal richt op zelfstandige ondernemers
(bron: Stimulansz mei 2010 Bestrijding van armoede onder zelfstandigen)

Wist u dat

Staatsecretaris Klijnsma schreef in februari 2009 aan alle gemeenten in haar verzamelbrief dat het Bbz onderbenut wordt

Wist u dat

Uw gemeente allerlei voorzieningen heeft waar u een beroep op kan doen maar dat deze voorzieningen meestal door verschillende afdelingen van de gemeente worden uitgevoerd. Deze afdelingen zijn vaak niet goed bekend met de inhoud van elkaars voorzieningen. De afdeling die armoedebeleid uitvoert, is bijvoorbeeld niet goed op de hoogte over de inhoud van het Bbz. De ervaring leert dat in de voorlichting over inkomensondersteunende regelingen in de meeste gemeenten zelfstandigen nauwelijks of geen aparte aandacht krijgen. Het is raadzaam dit wel te doen omdat veel regelingen ook voor zelfstandigen toegankelijk zijn.
(bron: Stimulansz mei 2010 Bestrijding van armoede onder zelfstandigen)

Wist u dat

Gemeenten lopen 25% risico over Bbz-leningen en geen risico over leningen van Qredits microkredieten (max. € 50.000, aflossen in max. 10 jaar en 9,5% rente)

Er zijn gemeenten die wel informatie op hun website hebben staan over Qredits maar niets over de veel socialere Bbz-regeling met 8% rente.

Helpdesk = uw gemeente die voorlichting over de Bbz dient uit te voeren

Vanwege service aan de Nederlandse gemeenschap hebben wij gemeend dat het goed is om informatie over de regeling voor startende en gevestigde ondernemers op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen. Dit biedt de volgende voordelen:

Voordelen voor sociale diensten van gemeenten

 • besparing van voorlichtingstijd, omdat de ondernemer de basisinformatie snel op deze website kan lezen
 • grotere bekendheid onder ondernemers
 • meer intake gesprekken die kans op succes bieden
 • betere service door gemeenten aan haar inwoners

Voordelen voor ondernemers

 • snel inzicht
 • maak ik kans op en krediet en of periodieke uitkering?
 • hoe en waar kan ik een aanvraag indienen
 • wat kan ik verwachten, hoe is de procedure en welke criteria spelen een rol